Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky FastCentrik Basic a Plus

 

V slovenskom jazyku:

 

V českom jazyku:

 

 

 

Zmluvné podmienky FastCentrik 2.0

 

V slovenskom jazyku:

 

V českom jazyku:

 

 

 

Zmluvné podmienky FastCentrik 1.0

 

V slovenskom jazyku:

 

V českom jazyku: