Späť na blog

Spotrebitelia a obchodníci sa už kvôli sporom nemusia súdiť

 • Pokiaľ prevádzkujete e-shop, alebo iné webové stránky, na ktorých niečo predávate, musíte vašich zákazníkov o tejto možnosti povinne informovať. Pokiaľ tak neučiníte, pripravte sa na poriadnu pokutu. ČOI (Česká obchodná inšpekcia) i SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) totiž prevádzkovateľov e-shopov pravidelne kontrolujú a pri kontrole ich bude zaujímať aj táto nová úprava.
 • Novela zákona nadobudla účinnosť 1. februára 2016, a preto je nevyhnutne nutné, aby ste podľa nej upravili svoje obchodné podmienky najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely, tj. do 1. mája 2016.
 • Táto možnosť predstavuje alternatívu k súdnemu riešeniu sporov medzi spotrebiteľom a obchodníkom. Mimosúdna cesta je omnoho menej finančne náročná a netrvá tak dlho ako klasický súd. Za určitých podmienok môže navyše celé riadenie prebiehať rýdze on-line, takže sa ho obe rozhádané strany ani nemusia fyzicky zúčastniť.
 • Tiež je možné využiť služieb rozhodcu, alebo mediátora. Mediátor sa pokúša urovnať spor cestou zmierenia a podporuje vzájomnú komunikáciu oboch účastníkov sporu.

FC_Blog_OP_01.jpg

 • Mimosúdnou cestou môžu byť riešené všetky spory medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ktoré vzniknú z kupnej zmluvy, alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb.
 • Toto riešenie sporu sa zahajuje len na návrh spotrebiteľa. Obchodník sám návrh podať nemôže.
 • Návrh riešenia sporu spotrebiteľ podáva písomne, ústne, alebo prostredníctvom on-line formulára. On-line riešenie zjednoduší a zrýchli celý proces.

Základné fakty, ktoré musíte do obchodných podmienok zapracovať:

 • Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie sporu on-line prostredníctvom formulára, a to buď na webovej stránke EU, alebo na stránkach ČOI. Slovenský spotrebiteľ na adekvátnych slovenských stránkach, tj. slovenskej mutácii EU stránky, alebo webu SOI.
 • Spor bude riešiť nezávislý subjekt (napr. ČOI, príp. SOI).
 • Spotrebiteľ musí svoj problém riešiť s predávajúcim ešte pred podaním oficiálneho návrhu na mimosúdne riešenie. Je nutné, aby najskôr poslal obchodníkovi žiadosť o vyriešenie sporu, a to najneskôr do jedného roka odo dňa prvej neúspešnej reklamácie.
 • Výsledkom riešenia sporu má byť dohoda medzi spotrebiteľom a obchodníkom.
 • Pri riešení sťažnosti musí obchodník spolupracovať, inak ho čaká pokuta, a to až do výšky 1 000 000 korún. K návrhu sťažnosti sa obchodník musí vyjadriť do 15 dní.
 • Maximálna dĺžka sporov dosahuje 90 dní, obzvlášť zložité spory je možné časovo o ďalších 90 dní predĺžiť.
 • Mimosúdne riešenie je vždy bezplatné.

Vzorové znenie obchodných podmienok so všetkými detailnými úpravami si môžete stiahnuť tu.

Autor: Radka Legerska