Späť na blog

6 tipov pre váš mailing

Oslovujete svojich zákazníkov pravidelne e-mailom s novinkami? Prinášame vám pár rád, ako z newsletteru dostať viac: vyšší open rate, väčšiu konverziu aj viac záujmu o váš e-shop ako taký.

Personalizujte, segmentujte

Znie to zložito, ale nič na tom nie je. Moderné mailingové nástroje sú na tieto požiadavky pripravené. Vďaka nim posielate emaily s konkrétnym skloňovaným oslovením príjemcu. Odoberateľov newsletterov si podľa ich záujmov, veku, či pohlavia rozdelíte na jednotlivé skupiny a posielate im tie informácie, ktoré ich skutočne zaujímajú. Personalizovaný emailing vám umožní napr. Smart Emailing, ktorý je možné výborne prepojiť s vašim e-shopom na FastCentriku.


mailing_01.png

Dajte newsletteru tvár a meno

Pridajte do kolónky odosielateľa meno toho, kto newsletter tvorí a posiela. Rovnakým menom ho tiež podpíšte, prípadne pridajte fotku danej osoby. Dajte tam niekoho vierohodného a primerane fundovaného. Že newsletter píše zakladateľ korporácie, alebo naopak napríklad predajná asistentka neznie príliš uveriteľne.

Nezabite štart predmetom

Predmet by mal obsahovať informáciu koncentrovanú tak, aby vyjadrovala hlavnú myšlienku newsletteru. Skúste výzvu k akcii, výstižné sloveso, číslovku, proste niečo, čo podnieti zvedavosť príjemcu natoľko, aby si email rozklikol. Inšpirujte sa štýlom titulkov bulvárnej tlače. Šokujte, ponúkajte meno celebrity, vytiahnite nečakaný triumf. Buďte aktuálni. Nepoužívajte „naj“. Najlepší, najväčší, najkrajší – prívlastky, ktoré nikomu nič nehovoria. Snažte sa použiť slovo, ktoré vyjadrí, ako a čím váš produkt pomáha, čím je výnimočný.


mailing_02.png

Skráťte to

Zostručnite, čo pôjde. Rozvrhnite si to prehľadne. Zásadní veci napíšte hneď do prvých viet tela e-mailu. Upravte dĺžku tak, aby príjemca nemusel scrolovať dole po stránke. Čo ešte skúste:

  • Výzvy k akcii umiestnite na graficky výrazné tlačidlá.
  • K odkazom na články pridajte minutáž, teda minúty potrebné na prečítanie článku.
  • Používajte PS. Touto "dopisovou" klasikou oslovíte tých, čo email len tak preletia a oko im automaticky padne až na samotný koniec správy.

Nechajte užívateľov tvoriť obsah 

Čím viac osobných skúseností a príspevkov, tým lepšie. Použite autentické príspevky z vašich sociálnych sietí, hodnotenie, či odporúčanie vašich zákazníkov na e-shope, alebo iných predajných kanáloch. Citujte, screenujte, využite na maximum toho, čo pre vás užívatelia sami spontánne napísali.

Nesnažte sa predať za každú cenu

Newsletter nemusí byť len čisto predajný. Pokúste sa o ďalší rozmer, pridanou hodnotu. Pridajte zaujímavé tipy a odporúčania, návod, či inštruktážne video. Čokoľvek, čo zaujme, a nenúti k okamžitému nákupu. Ak newsletterom oslovujete skôr veľkoobchodných partnerov, platí toto pravidlo dvojnásobne. Až 80% takéhoto emailu by mali zaberať nekomerčné informácie. Poraďte svojim klientom, ako sa zdokonaliť v odbore, kam zájsť pre dôležité informácie, alebo kde nadviazať ďalšie obchodné kontakty.

Autor: Radka Legerska
1. 4. 2016